Rreth IEKA-s
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Organet Drejtuese

Organet Drejtuese

Këshilli Drejtues i IEKAs


Kryetar

Prof. Dr. Hysen ÇELA

Titujt Akademike: Doktor në fushen e Ekonomisë (2002); Profesor i asociuar (2011); Profesor (2015).

Titujt Profesionale: Kontabilist i Miratuar (KM); Auditues Ligjor (AL) dhe Auditues i Brendeshem (AB).

Pas përfundimit me sukses të studimeve universitare në ekonomi në vitin 1983, z. Cela ka punuar ne një numër entitetesh të ndryshme biznesi, shtetërore dhe private, të cilat përfshijnë entitetet që operojnë në fushën e prodhimit të shpërndarjes dhe atë të shërbimeve.

Lexoni më shumëZv/Kryetar

Zj. Eleonora OLLI


Anëtar

Z. Arqile MISHTAKU


Anëtar

Z. Bujar OSMANI


Anëtar

Z. Doranin AGALLIU


Anëtar

Z. Kledian KODRA


Anëtar

Z. Shkëlzen MARGJEKA


Drejtori Ekzekutiv


Drejtori Ekzekutiv

Zj. Elvira HOXHA


Komiteti i Kontrollit të Brendshëm

Zj. Vjollca Dervishi
Z. Luan Muca