Kandidatët
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Programe Trainimi

Programe Trainimi

Programet e trajnimit të kandidatëve për Vitin 2018
Kandidate Viti i I-re 2018 (Trajnim ne datat 11 deri 16 Qershor 2018)
Kandidate Viti i II-te (Trajnim ne datat 15-20 Tetor 2018)
Kandidate Viti i III-te 2018 (Trajnim ne datat 21 deri 26 Maj 2018)


Programet e trajnimit të kandidatëve për Vitin 2017
Kandidate Viti i I-re 2017
Kandidate Viti i II-te 2017
Kandidate Viti i III-te 2017

*Shenim: Ky program mund te ndryshoje. Jeni te lutur te qendroni te azhornuar me faqen  e web te  IEKAs.

Programet e trajnimit te stazhiereve per vitin 2016

Stazhier Viti I
6 Qershor 2016 - 11 Qershor 2016

Stazhier Viti II
17 Tetor 2016 - 22 Tetor 2016

Stazhier Viti III
23 Maj 2016 - 28 Maj 2016

Datat e trajnimit te stazhiereve te IEKA per vitin 2015

Stazhier Viti I
16 Nentor 2015 - 21 Nentor 2015

Stazhier Viti II
7 Shtator 2015 - 12 Shtator 2015

Stazhier Viti III
25 Maj 2015 - 30 Maj 2015