Standardet
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Standardet Profesionale

Standardet Profesionale

STANDARDET NDERKOMBETARE TE KONTABILITETIT (SNK/SNRF)
Mund te shkarkohen nga faqa e internetit te Keshillit Kombetar te Kontabilitetit www.kkk.gov.al

STANDARDET KOMBETARE TE KONTABILITETIT (SKK)
Mund te shkarkohen nga faqa e internetit te Keshillit Kombetar te Kontabilitetit www.kkk.gov.al 

IFAC - Global knowledge gateway

SNA mbi Raportimin e Audituesit te Pavarur

Udhezues per perdorimin e SNA ne auditimin e SME – Vellimi 1

Udhezues per perdorimin e SNA ne auditimin e SME – Vellimi 2