Anëtarësimi
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Shpërndahen Licensat për Audituesit Ligjorë të rinj të IEKAs

Më datë 11 Korrik 2019 në orën 16:30 në ambientet e IEKAs, u organizua ceremonia e shpërndarjes së Licensave të titullit Audituesit Ligjor. Në ...

Lançimi i eCode nga Bordi Global i Etikës, datë 26 qershor 2019

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Etikës për Profesionistet Kontabël (IESBA) lancoi në datën 26 qershor 2019, eCode - një tool të bazuar ...

Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve të IEKA-Sesioni i I-rë 2019

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) me datë 12, 13 dhe 14 Qershor 2019 zhvilloi me sukses në qytetin e Vlorës Kualifikimin e Vijueshëm të ...

Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve të IEKA-Sesioni i II-të 2018

IInstituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) zhvilloi në datat 21, 22, 23 Nëntor 2018 në ambientet e Hotel Tirana International sesionin e II-të e ...

Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve të IEKA-Sesioni i I-rë 2018

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) sipas programit të parashikuar, më datë 29 Qershor 2018 zhvilloi me sukses në qytetin e Vlorës ...