Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Kujtesë! Për aplikantët e interesuar për të ndjekur praktikën profesionale 2020

Ju kujtojmë se nga data 1 deri në 15 Nëntor 2019  kandidatët që dëshirojnë të regjistrohen në praktikën profesionale për të marrë titullin Auditues Ligjor, duhet të depozitojnë pranë IEKA-s listën e dokumentave bashkëlidhur