Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

SNA 540 (i rishikuar) dhe amendimet konformuese përkatëse

Kjo përmbledhje jep një pasqyrim të ndryshimeve që Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS) ka bërë për SNA 540 (i rishikuar), “Auditimi i Çmuarjeve Kontabël dhe Informacionet Përkatëse Shpjeguese” si dhe amendimet konformuese përkatëse.

SNA 540 (i rishikuar) dhe amendimet konformuese përkatëse