KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Viti 2016

Teza me pergjigjet e provimit te dates 16.04.2016

Teza me pergjigje per provimin e pare "Kontabilitet,  raportim financiar dhe analiza e pasqyrave financiare" date 16.04.2016

Teza Provimi I me pergjigje