KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Viti 2019

Teza me përgjigjet e provimit të datës 20 prill 2019

Teza me përgjigjet e provimit të datës 20 prill 2019 "Raportimi dhe Përgatitja e Pasqyrave Financiare, sipas Standardeve Kombëtare e Ndërkombëtare të Raportimit Financiar”

Teza me pergjigje provimi date 20.04.2019