KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Viti 2019

Teza me përgjigjet e provimit të datës 1 qershor 2019

Teza me përgjigjet e provimit të datës 1 qershor 2019 "Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë” 

Teza me pergjigje provimi 3 date 01.06.2019