sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Wed, 16 Oct 2019 08:34:27 +0200 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://www.ieka.al Material ndihmës për zbatimin e Standardit Ndërkombëtar të Auditimit SNA 540 (i rishikuar) http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/438/material-ndihmes-per-zbatimin-e-standardit-nderkombetar-te-auditimit-sna-540-i-rishikuar http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/438/material-ndihmes-per-zbatimin-e-standardit-nderkombetar-te-auditimit-sna-540-i-rishikuar Lista e fituesve të provimit të datës 04 Tetor 2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/437/lista-e-fituesve-te-provimit-te-dates-04-tetor-2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/437/lista-e-fituesve-te-provimit-te-dates-04-tetor-2019 Lista e fituesve të provimit të datës 04 Tetor 2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/75/cid/436/lista-e-fituesve-te-provimit-te-dates-04-tetor-2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/75/cid/436/lista-e-fituesve-te-provimit-te-dates-04-tetor-2019 Teza me përgjigjet e provimit të datës 04 Tetor 2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/76/cid/435/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-04-tetor-2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/76/cid/435/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-04-tetor-2019 Teza me përgjigjet e provimit të datës 04 Tetor 2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/75/cid/434/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-04-tetor-2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/75/cid/434/teza-me-pergjigjet-e-provimit-te-dates-04-tetor-2019 Njoftim mbi Rezultatet e Votimit në Asamblenë Zgjedhore të datës 30.09.2019 dhe mbledhjen e KD datë 01.10.2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/433/njoftim-mbi-rezultatet-e-votimit-ne-asamblene-zgjedhore-te-dates-30-09-2019-dhe-mbledhjen-e-kd-date-01-10-2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/433/njoftim-mbi-rezultatet-e-votimit-ne-asamblene-zgjedhore-te-dates-30-09-2019-dhe-mbledhjen-e-kd-date-01-10-2019 Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL datë 04 tetor 2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/432/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-date-04-tetor-2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/432/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-date-04-tetor-2019 Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL datë 04 tetor 2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/75/cid/431/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-date-04-tetor-2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/75/cid/431/njoftim-per-oren-dhe-vendin-e-provimit-per-al-date-04-tetor-2019 Kujtese për kandidatët që do të marrin pjesë në provimin datë 04 tetor 2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/75/cid/430/kujtese-per-kandidatet-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-04-tetor-2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/75/cid/430/kujtese-per-kandidatet-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-04-tetor-2019 Kujtese për kandidatët që do të marrin pjesë në provimin datë 04 tetor 2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/429/kujtese-per-kandidatet-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-04-tetor-2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/429/kujtese-per-kandidatet-qe-do-te-marrin-pjese-ne-provimin-date-04-tetor-2019