sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Thu, 29 Oct 2020 22:55:34 +0100 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://www.ieka.al Lista e dokumentave për pranim në praktikën profesionale Viti 2021 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/589/lista-e-dokumentave-per-pranim-ne-praktiken-profesionale-viti-2021 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/589/lista-e-dokumentave-per-pranim-ne-praktiken-profesionale-viti-2021 Përmbledhje mbi të rejat më të fundit http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/588/permbledhje-mbi-te-rejat-me-te-fundit http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/588/permbledhje-mbi-te-rejat-me-te-fundit Samiti Global: Kontabilistët e së Ardhmes http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/587/samiti-global-kontabilistet-e-se-ardhmes http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/587/samiti-global-kontabilistet-e-se-ardhmes IAASB ka miratuar standardet e reja të menaxhimit të cilësisë për audituesit http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/586/iaasb-ka-miratuar-standardet-e-reja-te-menaxhimit-te-cilesise-per-audituesit http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/586/iaasb-ka-miratuar-standardet-e-reja-te-menaxhimit-te-cilesise-per-audituesit Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues të datës 9 Tetor 2020 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/585/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-te-dates-9-tetor-2020 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/585/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-te-dates-9-tetor-2020 Masat administrative të marra nga Bordi i Mbikëqyrjes Publike ndaj Audituesve Ligjorë/Shoqërive Audituese http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/590/masat-administrative-te-marra-nga-bordi-i-mbikeqyrjes-publike-ndaj-audituesve-ligjore-shoqerive-audituese http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/590/masat-administrative-te-marra-nga-bordi-i-mbikeqyrjes-publike-ndaj-audituesve-ligjore-shoqerive-audituese Njohja me Kodin e IESBA-së, fokusimi tek temat kryesore të Kodit Ndërkombëtar të Etikës për Profesionistët Kontabël http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/583/njohja-me-kodin-e-iesba-se-fokusimi-tek-temat-kryesore-te-kodit-nderkombetar-te-etikes-per-profesionistet-kontabel http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/583/njohja-me-kodin-e-iesba-se-fokusimi-tek-temat-kryesore-te-kodit-nderkombetar-te-etikes-per-profesionistet-kontabel Njoftim nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për përditësim të të dhënave të adresave të tatimpaguesve në sistemin e-filing http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/582/njoftim-nga-drejtoria-e-pergjithshme-e-tatimeve-per-perditesim-te-te-dhenave-te-adresave-te-tatimpaguesve-ne-sistemin-e-filing http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/582/njoftim-nga-drejtoria-e-pergjithshme-e-tatimeve-per-perditesim-te-te-dhenave-te-adresave-te-tatimpaguesve-ne-sistemin-e-filing IAASB KA PUBLIKUAR PROJEKTIN PËR RISHIKIMIN E SNA 500 “EVIDENCA E AUDITIMIT” http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/584/iaasb-ka-publikuar-projektin-per-rishikimin-e-sna-500-evidenca-e-auditimit http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/584/iaasb-ka-publikuar-projektin-per-rishikimin-e-sna-500-evidenca-e-auditimit Temat e Kualifikimit të vijueshëm profesional i Anetarëve të IEKAs - Viti 2020 http://www.ieka.al/content/posts/id/35/cid/581/temat-e-kualifikimit-te-vijueshem-profesional-i-anetareve-te-iekas-viti-2020 http://www.ieka.al/content/posts/id/35/cid/581/temat-e-kualifikimit-te-vijueshem-profesional-i-anetareve-te-iekas-viti-2020