sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Sat, 07 Dec 2019 04:25:33 +0100 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://www.ieka.al ACCA Conference in partnership with IEKA - Future of the Finance Profession http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/461/acca-conference-in-partnership-with-ieka-future-of-the-finance-profession http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/461/acca-conference-in-partnership-with-ieka-future-of-the-finance-profession ACCA Conference in partnership with IEKA - Future of the Finance Profession http://www.ieka.al/content/posts/id/35/cid/460/acca-conference-in-partnership-with-ieka-future-of-the-finance-profession http://www.ieka.al/content/posts/id/35/cid/460/acca-conference-in-partnership-with-ieka-future-of-the-finance-profession SNA 540 (i rishikuar) dhe amendimet konformuese përkatëse http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/458/sna-540-i-rishikuar-dhe-amendimet-konformuese-perkatese http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/458/sna-540-i-rishikuar-dhe-amendimet-konformuese-perkatese Kujtesë! Për aplikantët e interesuar për të ndjekur praktikën profesionale 2020 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/457/kujtese-per-aplikantet-e-interesuar-per-te-ndjekur-praktiken-profesionale-2020 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/457/kujtese-per-aplikantet-e-interesuar-per-te-ndjekur-praktiken-profesionale-2020 SNA 540 (i rishikuar) dhe amendimet konformuese përkatëse http://www.ieka.al/content/posts/id/77/cid/459/sna-540-i-rishikuar-dhe-amendimet-konformuese-perkatese http://www.ieka.al/content/posts/id/77/cid/459/sna-540-i-rishikuar-dhe-amendimet-konformuese-perkatese Raporti Vjetor i Veprimtarisë së Këshillit Drejtues – 2018 http://www.ieka.al/content/posts/id/61/cid/456/raporti-vjetor-i-veprimtarise-se-keshillit-drejtues-2018 http://www.ieka.al/content/posts/id/61/cid/456/raporti-vjetor-i-veprimtarise-se-keshillit-drejtues-2018 Adaptimi është një udhëtim, Zbatimi është një tjetër http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/452/adaptimi-eshte-nje-udhetim-zbatimi-eshte-nje-tjeter http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/452/adaptimi-eshte-nje-udhetim-zbatimi-eshte-nje-tjeter Raporti Vjetor i Veprimtarisë së Këshillit Drejtues – 2017 http://www.ieka.al/content/posts/id/61/cid/455/raporti-vjetor-i-veprimtarise-se-keshillit-drejtues-2017 http://www.ieka.al/content/posts/id/61/cid/455/raporti-vjetor-i-veprimtarise-se-keshillit-drejtues-2017 Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues datë 17 Tetor 2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/451/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-date-17-tetor-2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/451/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-date-17-tetor-2019 Kujtesë për Audituesit Ligjor të rinj 2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/64/cid/450/kujtese-per-audituesit-ligjor-te-rinj-2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/64/cid/450/kujtese-per-audituesit-ligjor-te-rinj-2019