sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Tue, 20 Aug 2019 11:20:41 +0200 Zend_Feed_Writer 1.12.6 (http://framework.zend.com) http://www.ieka.al Revista Monitor, “Big 4”, më pak interes për auditime në Shqipëri http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/407/revista-monitor-big-4-me-pak-interes-per-auditime-ne-shqiperi http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/407/revista-monitor-big-4-me-pak-interes-per-auditime-ne-shqiperi Shpërndahen Licensat për Audituesit Ligjorë të rinj të IEKAs http://www.ieka.al/content/posts/id/35/cid/405/shperndahen-licensat-per-audituesit-ligjore-te-rinj-te-iekas http://www.ieka.al/content/posts/id/35/cid/405/shperndahen-licensat-per-audituesit-ligjore-te-rinj-te-iekas Njoftim lidhur me rezultatet e shortit për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Drejtues të IEKAs që përfitojnë zgjatje të mandatit për periudhën 2019-2021 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/404/njoftim-lidhur-me-rezultatet-e-shortit-per-zgjedhjen-e-anetareve-te-keshillit-drejtues-te-iekas-qe-perfitojne-zgjatje-te-mandatit-per-periudhen-2019-2021 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/404/njoftim-lidhur-me-rezultatet-e-shortit-per-zgjedhjen-e-anetareve-te-keshillit-drejtues-te-iekas-qe-perfitojne-zgjatje-te-mandatit-per-periudhen-2019-2021 Njoftim lidhur me hedhjen e shortit per zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Drejtues të IEKAs që përfitojnë zgjatje të mandatit http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/403/njoftim-lidhur-me-hedhjen-e-shortit-per-zgjedhjen-e-anetareve-te-keshillit-drejtues-te-iekas-qe-perfitojne-zgjatje-te-mandatit http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/403/njoftim-lidhur-me-hedhjen-e-shortit-per-zgjedhjen-e-anetareve-te-keshillit-drejtues-te-iekas-qe-perfitojne-zgjatje-te-mandatit Shpërndahen Licensat për Audituesit Ligjorë të rinj të IEKAs http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/406/shperndahen-licensat-per-audituesit-ligjore-te-rinj-te-iekas http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/406/shperndahen-licensat-per-audituesit-ligjore-te-rinj-te-iekas Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues datë 22 korrik 2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/402/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-date-22-korrik-2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/402/mbi-mbledhjen-e-keshillit-drejtues-date-22-korrik-2019 Grafiku i provimeve per vitin 2019 (i ndryshuar) http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/401/grafiku-i-provimeve-per-vitin-2019-i-ndryshuar http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/401/grafiku-i-provimeve-per-vitin-2019-i-ndryshuar Grafiku i provimeve per vitin 2019 (i ndryshuar) http://www.ieka.al/content/posts/id/75/cid/400/grafiku-i-provimeve-per-vitin-2019-i-ndryshuar http://www.ieka.al/content/posts/id/75/cid/400/grafiku-i-provimeve-per-vitin-2019-i-ndryshuar “Sot për të Ardhmen” mbi profesionin e Audituesit Ligjor http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/399/sot-per-te-ardhmen-mbi-profesionin-e-audituesit-ligjor http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/399/sot-per-te-ardhmen-mbi-profesionin-e-audituesit-ligjor Lançimi i eCode nga Bordi Global i Etikës, datë 26 qershor 2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/35/cid/398/lancimi-i-ecode-nga-bordi-global-i-etikes-date-26-qershor-2019 http://www.ieka.al/content/posts/id/35/cid/398/lancimi-i-ecode-nga-bordi-global-i-etikes-date-26-qershor-2019