Rreth IEKA-s
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Komisionet & Komitetet

Komisionet & Komitetet

Perberja e Komiteteve qe funksionojne prane IEKAs

1. Komiteti i Kontrollit të Cilësisë (KKC)
 
Arqile MISHTAKU                Kryetar
Vera LALA                           Anëtar
Erjon PJETËRNIKAJ           Anëtar
Brunilda STEFA                   Anëtar

2. Komiteti i Edukimit dhe Kualifikimit të Vijueshëm Profesional (KEKV)

Rezarta KOÇOLLARI           Kryetar
Kledian KODRA                   Anëtar
Doranin AGALLIU                Anëtar
Julian NAQELLARI              Anëtar
 
3. Komiteti i Regjistrimit

Bujar OSMANI                      Kryetar
Leze ABAZI                           Anëtar
Elvira HOXHA                       Anëtar
Kesjana HALILI                     Anëtar
Heralda JAHOLLARI             Anëtar

4. Komiteti i Investigimit dhe Disiplinës (KID)

Shkëlzen MARGJEKA           Kryetar
Majlinda MAQELLARI            Anëtar
Elton TIRANA                         Anëtar

5. Komiteti i Standardeve Profesionale

Berti PASHKO                        Kryetar
Artan XHIANI                          Anëtar
Hysen ÇELA                           Anëtar

6. Këshilli i Botimit të Revistës Kontabilitet & Auditim

Berti PASHKO                         Kryetar
Orfea DHUCI                           Anëtar
Elvira HOXHA                         Anëtar
Fatian DEVIJA                        Anëtar
Tedi ZIKO                                Anëtar