Rreth IEKA-s
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Partnerët Ndërkombëtarë

Partnerët Ndërkombëtarë

IEKA Anetare ne IFAC   International Federation of Accountants
Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve
IFAC - www.ifac.org

IEKA - Anëtare e asocuar nga Dhjetor 2003
IEKA - Anëtare me të drejta të plota nga 13 Nëntor 2008
Certifikata e Anetaresimit ne IFAC
 
IEKA Anetare ne FCM   Fédération des Experts Comptables Méditerranéens

Federata e Kontabilistëve të Mesdheut
FCM - www.fcmweb.org

IEKA - Anëtare nga Viti 2006
 
IEKA Anetare ne FIDEF   Fédération Internationale des Experts-Comptables Francophones
International Federation of Francophone Accountants
Federata Ndërkombëtare e Ekspertëve Kontabël Frankofone
FIDEF - www.fidef.org
                                   
IEKA - Anetare nga Viti 2000
 
IEKA Anëtare në EFAA   European Federation of Accountants and Auditors for SMEs

Federata Europiane e Kontabilistëve dhe Audituesve për SME-te
EFAA - www.efaa.com

IEKA - Anëtare nga Viti 2016