Kuadri Ligjor
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Edukimi dhe kualifikimi vijueshëm

Edukimi dhe kualifikimi vijueshëm


Per te shkarkuar regulloren e edukimit dhe kualifikimit profesional qe perfshin praktiken profesionale  dhe kualifikimin e vijueshem  klikoni me poshte:
  1. Rregullore e Edukimit dhe Kualifikimit Profesional
  2. Rregullore per realizimin e moduleve profesionale, ne kuader te programit te Edukimit te Kandidateve per Auditues Ligjor