Kandidatët
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Programe Trainimi

Programe Trainimi

Njoftim: Programet e trajnimit të kandidatëve për "Auditues Ligjor’’ për Vitin 2020_on line në platformën Zoom

Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - Sesioni i dytë  Nëntor-Dhjetor 2019

Programet e trajnimit të kandidatëve për Vitin 2019

Per kandidatet e Vitit te I-re, në sallën e trajnimit të IEKA-s  do te zhvillohet moduli “Raportimi Financiar i Avancuar’’ në datat dhe oraret si mëposhtë:
  • Data : 11 Korrik 2019
  • Orari : 16:00 – 20:30
     
  • Data :  18 Korrik 2019
  • Orari : 16:00 – 20:30
     
  • Data : 25 Korrik 2019
  • Orari : 14:00 – 18:30

Kandidate Viti  II-te 2019 (Trajnimi në datat 15 Korrik 2019 – 20 Korrik 2019)
Kandidate Viti  III-te 2019 (Trajnimi në datat 8 Korrik 2019 – 13 Korrik 2019)*Shenim: Ky program mund te ndryshoje. Jeni te lutur te qendroni te azhornuar me faqen  e web te  IEKAs.