Njoftime
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Njoftime

Informacion per publikimin e revistes se BMP

Njoftim për Audituesit Ligjorë, Ju informojmë se Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka filluar publikimin e një reviste peridike. Kjo revistë synon të informojë ...

Për Regjistrin Elektronik te Ekspertëve

Siç edhe mund të jeni në djeni, Ministria e Drejtësisë ka krijuar, administron dhe ka vënë në dispozicion të publikut Regjistrin Elektronik të ...

Njoftim për shprehje interesi për Inspektorë të Kontrollit të Cilësisë

Këshilli Drejtues i IEKAs, do të përzgjedhë dy Inspektore për Kontrollin e Cilësisë për Entitetet Jo me Interes Publik dhe fton individët që ...

Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues datë 12 mars 2021

Në mbledhjen e Këshillit Drejtues të datës 12 shkurt 2021, u diskutuan dhe u morën vendimet më poshtë: Ti dërgojë Bordit të Mbikqyrjes ...

Mbi mbledhjen e Këshillit Drejtues datë 9 shkurt 2021

Në mbledhjen e Këshillit Drejtues të datës 9 shkurt 2021, u diskutuan dhe u morën vendimet më poshtë: Miratimi i Programit të Punës së ...