KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Viti 2015

Teza me pergjigjet e provimit te dates 8 nentor 2015

Teza me pergjigjet e provimit te dates 8 nentor 2015 “Legjislacioni  fiskal në republikën e shqipërisë” Teza me pergjigjet

Teza me pergjigjet e provimit te dates 24 tetor 2015

Teza me pergjigjet e provimit te dates 24 tetor 2015 “Organizimi, drejtimi, administrimi dhe kontrrolli i brendshëm i personave juridikë, përfshirë sistemet e informacionit ...

Teza me pergjigjet e provimit te dates 10 tetor 2015

Teza me pergjigjet e provimit te dates 10 tetor 2015 “Kodi i etikës për profesionistët kontabël, standartet ndërkombëtare të kontrollit të ...

Teza me pergjigjet e provimit te dates 16 maj 2015

Teza me pergjigjet e provimit te dates 16 maj 2015 “E drejta civile, e drejtë penale, Legjislacioni tregtar dhe e drejtë e punës në Republikën e ...

Teza me pergjigjet e provimit te dates 25 prill 2015

Teza me pergjigjet e provimit te dates 25 prill 2015 “Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Analiza e Pasqyrave Financiare” Teza me pergjigjet