KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Viti 2014

Teza me pergjigjet e provimit te peste date 5 korrik 2014

Teza me pergjigjet e provimit te peset date 5 korrik 2014 "Legjislacioni fiskal ne Republiken e Shqiperise" Teza provimi peste me pergjigje

Teza me pergjigjet e provimit te katert date 21.06.2014

Teza me pergjigjet e provimit te katert date 21 qershor 2014  "Organizimi, drejtimi, administrimi dhe kontrolli i brendshëm i personave juridikë, përfshirë sistemet e ...

Teza me pergjigjet e provimit te trete date 7 qershor 2014

Teza me pergjigjet e provimit te trete date 7 qershor 2014 "Kodi i etikës i fnk-të, snkc-të, sna-të, direktivat e praktikave ndërkombëtare të auditimit, ...

Teza me pergjigjet e provimit te dyte date 24 maj 2014

Teza me pergjigjet e provimit te dyte date 24 maj 2014 "E drejta civile, e drejtë penale, legjislacioni tregtar dhe e drejtë e punës në Republikën e e ...

Teza me pergjigjet e provimit te pare date 03 maj 2014

Teza me pergjigjet e provimit te pare date 03 maj 2014  "Kontabiliteti, Raportimi Financiar dhe Analiza e Pasqyrave Financiare" Teza provimi pare me pergjigjet