KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Viti 2020

Lista e kandidatëve fitues për disiplinën “Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar”

Për të parë listën e kandidatëve fitues për disiplinën “Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ...

Lista e aplikantëve për tu regjistruar në provimet e aftësive profesionale Sezoni 2020-2021

Për të parë listën e aplikantëve të regjistruar në provimet e aftësive profesionale Sezoni 2020-2021 klikoni këtu.

Kalendari i provimeve të aftësive profesionale për Auditues Ligjorë dhe Kontabilist të Miratuar sipas disiplinave për vitin 2020

Për të parë kalendarin e provimeve të aftësive profesionale për Auditues Ligjorë dhe Kontabilist të Miratuar sipas disiplinave për vitin 2020 klikoni ...

Regjistrimi në sezonin e provimeve

Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar për marrjen e titujve Auditues Ligjor dhe Kontabilist i Miratuar në sezonin e vitit 2020 se tarifa e regjistrimit në provime ...

Kriteret që duhet të plotësohen për kandidatët të cilët do të regjistrohen për provimet për AL dhe KM

Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar për marrjen e titujve Auditues Ligjor dhe Kontabilist i Miratuar  se procesi i regjistrimeve në provimet e aftësive ...