sq Kanali RSS i IEKA Te rejat me te fundit te IEKA Mon, 18 Jan 2021 11:10:35 +0100 Zend_Feed_Writer 1.12.16 (http://framework.zend.com) http://www.ieka.al Lista e kandidatëve fitues për disiplinën “Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar” http://www.ieka.al/content/posts/id/81/cid/606/lista-e-kandidateve-fitues-per-disiplinen-raportimi-dhe-pergatitja-e-pasqyrave-financiare-sipas-standardeve-kombetare-e-nderkombetare-te-raportimit-financiar http://www.ieka.al/content/posts/id/81/cid/606/lista-e-kandidateve-fitues-per-disiplinen-raportimi-dhe-pergatitja-e-pasqyrave-financiare-sipas-standardeve-kombetare-e-nderkombetare-te-raportimit-financiar Lista e kandidatëve fitues për disiplinën “Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar” http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/605/lista-e-kandidateve-fitues-per-disiplinen-raportimi-dhe-pergatitja-e-pasqyrave-financiare-sipas-standardeve-kombetare-e-nderkombetare-te-raportimit-financiar http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/605/lista-e-kandidateve-fitues-per-disiplinen-raportimi-dhe-pergatitja-e-pasqyrave-financiare-sipas-standardeve-kombetare-e-nderkombetare-te-raportimit-financiar Përmbledhje mbi të rejat më të fundit http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/603/permbledhje-mbi-te-rejat-me-te-fundit http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/603/permbledhje-mbi-te-rejat-me-te-fundit Mbi Asamblenë e Përgjithshme të Anëtarëve të IEKAs datë 17.12.2020 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/602/mbi-asamblene-e-pergjithshme-te-anetareve-te-iekas-date-17-12-2020 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/602/mbi-asamblene-e-pergjithshme-te-anetareve-te-iekas-date-17-12-2020 Përgjigjja e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale mbi organizimin e Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarëve http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/601/pergjigjja-e-ministrise-se-shendetesise-dhe-mbrojtjes-sociale-mbi-organizimin-e-asamblese-se-pergjithshme-te-anetareve http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/601/pergjigjja-e-ministrise-se-shendetesise-dhe-mbrojtjes-sociale-mbi-organizimin-e-asamblese-se-pergjithshme-te-anetareve Lista e aplikantëve për tu regjistruar në provimet e aftësive profesionale Sezoni 2020-2021 http://www.ieka.al/content/posts/id/81/cid/600/lista-e-aplikanteve-per-tu-regjistruar-ne-provimet-e-aftesive-profesionale-sezoni-2020-2021 http://www.ieka.al/content/posts/id/81/cid/600/lista-e-aplikanteve-per-tu-regjistruar-ne-provimet-e-aftesive-profesionale-sezoni-2020-2021 Lista e aplikantëve për tu regjistruar në provimet e aftësive profesionale Sezoni 2020-2021 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/599/lista-e-aplikanteve-per-tu-regjistruar-ne-provimet-e-aftesive-profesionale-sezoni-2020-2021 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/599/lista-e-aplikanteve-per-tu-regjistruar-ne-provimet-e-aftesive-profesionale-sezoni-2020-2021 Njoftim: Regjistrimet ne provimet e AL dhe KM http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/598/njoftim-regjistrimet-ne-provimet-e-al-dhe-km http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/598/njoftim-regjistrimet-ne-provimet-e-al-dhe-km Kalendari i provimeve të aftësive profesionale për Auditues Ligjorë dhe Kontabilist të Miratuar sipas disiplinave për vitin 2020 http://www.ieka.al/content/posts/id/81/cid/597/kalendari-i-provimeve-te-aftesive-profesionale-per-auditues-ligjore-dhe-kontabilist-te-miratuar-sipas-disiplinave-per-vitin-2020 http://www.ieka.al/content/posts/id/81/cid/597/kalendari-i-provimeve-te-aftesive-profesionale-per-auditues-ligjore-dhe-kontabilist-te-miratuar-sipas-disiplinave-per-vitin-2020 Kalendari i provimeve të aftësive profesionale për Auditues Ligjorë dhe Kontabilist të Miratuar sipas disiplinave për vitin 2020 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/596/kalendari-i-provimeve-te-aftesive-profesionale-per-auditues-ligjore-dhe-kontabilist-te-miratuar-sipas-disiplinave-per-vitin-2020 http://www.ieka.al/content/posts/id/46/cid/596/kalendari-i-provimeve-te-aftesive-profesionale-per-auditues-ligjore-dhe-kontabilist-te-miratuar-sipas-disiplinave-per-vitin-2020